Ze dne: 2.1. 2005

7 číslo se sedmi pečetěmi- vibrace letopočtu 2005

ve vlastním zájmu postoupit změny a neztratit při tom půdu pod nohama...

Co lze v tomto roce doporučit: osvojit si umění střídat období aktivity s obdobím klidu, uvědomit si, že můžeme vykonávat i několik věcí najednout, není-li to naše vrozená přirozenost, tak se s tímto tématem alespoň seznámit a učinit si vlastní názor vyplývající z vlastní zkušenosti. Nutná je letos odvaha a obnova.

Na co si  dát pozor: pocit marnosti, strach ze selhání a neúspěchu, neoddávat se slabostem. Vyvarovat se ve vlastním zájmu zneužívání svého postavení, nedělat kariéru na něčí úkor, nepřijímat úplatky, podvody, zbabělost.

7. rok nese pečeť rozumu, každých sedm let se naše tělo obnovuje. V žádném případě si nijak neublížíme, když si uvědomíme následující hodnoty a jakou roli hrají v našem životě :-))

7 hlavních věd - kreslení, poesie, hudba, architektura, geometrie, matematika, astronomie

7 lidských chyb - lehkomyslnost, tvrdohlavost, bojácnost, lenost, drzost, sebeláska, podezřívavost

7 lidských neřestí - vychloubačnost, pýcha, nemírnost, závist, smyslnost, neupřímnost, pomstychtivost

7 božích darů - moudrost, pochopení, síla, poznání, rozhodnost, naslouchání Stvořiteli, láska

7ctností - umírněnost, neotřesitelnost, pracovitost, poctivost, opatrnost, mlčenlivost, milosrdnost

Dále viz. text : motto - LEDEN 2005

Autor: Zdeňka Kavalová

Fáze měsíce

 

Archív komentářů

2010 © Kavalle.cz | created by websession.cz