Ze dne: 6.2. 2005

Jak se možnost může stát skutečností...

V životě člověka nastane chvíle, kdy si uvědomuje, že otevírá novou kapitolu života a ptá se po smyslu situace, ve které se nachází.....NOVĚ VLOŽENO :  hierarchický vládce...

...proto je třeba znovu stále objevovat a užívat svou vitalitu. Vitalita je schopnost potřebná k udržení se v různých podmínkách vnějšího prostředí, je to životní síla, životnost.

Entelechie - její vědomé včlenění do života považuji za důležitý krok k udržení si vitality pro další vývoj jednotlivce. Naší entelechií je být tím, kvůli čemu jsme přišli na Zemi - objevovat své vlastní poslání v tomto životě. Jakmile nelézáme smysl svého života, zlepšuje se naše zdraví, dostavuje se radost a úspěch a zlepšení zdraví je toho přirozeným důsledkem. Je to síla působící v látce pohyb a tím postupně uskutečňuje svůj tvar, účelná činnost, jíž se možnost stává skutečností. Tvořivý princip účelně působící v živých organismech. Toto slovo je odvozeno z řečtiny. Znamená vzorec poslání duše příslušného jednotlivce. V rostlinné říši pro příklad : entelechií žaludu je být dubem.

Doposud jsme si v astrologii většinou vystačili ve značné míře s interpretací horoskopů ve smyslu interpretace exoterní - zde hrají roli exoterní vládci znamení, aspekty, tvary horoskopu a konfigurace. Např.: Slunce ve znamení Berana - vládne Mars atd. Takovýto vládce vládne osobnosti a další postup tradičního výkladu.

Vládce ASC - zde se promítá přání duše, skrze jaký princip se můžeme stát tím, kým se toužíme stát, abychom nalézali a naplňovali smysl života. Nalézaný smysl života potom následně projevujeme.

Jak může být astrolog prospěšný sobě i druhým - uvědomováním si momentálního stupně poznání, na kterém se nachází on i osoba se tázající. Dále hledáním dalšího postupu na cestě a uvědomováním si motivací, které vedou ke konkrétnímu konání. V neposlední řadě potom nalézat odvahu a přebírat odpovědnost k uchopení života do vlastních rukou.

Nehledejme odborníky, kteří nám řeknou, jak máme žít náš život, staňme se sami odborníky na svůj vlastní život. ASTROLOG NÁS MUŽE INSPIROVAT JINÝM ÚHLEM POHLEDU NA NAŠI SITUACI, VE KTERÉ SE MOMENTÁLNĚ NACHÁZÍME. To, že jiné úhly pohledu, které nás mohou inspirovat vyčte z horoskopu, numerologického rozboru nebo Tarotu, to je již pouze otázka jeho pracovního nástroje. Krásný dům nepostavily stroje a nástroje stavitelů, ale stavitelé, kteří s těmi nástroji dokázali zacházet tak, že výsledek je takový, jaký je. Pochopitelně zde hraje svou roli i kvalita nástrojů.

Exoterní, esoterní a hierarchičtí vládci znamení : 

Doposud jsme si převážně ve své praxi vystačili s interpretací astrologie exoterní - zde hrají přední roli exoterní vládci znamení, aspekty, tvary horoskopu a konfigurace. Exoterní vládce vládne osobnosti - stačí znát den a měsíc narození. Rok narození zde hraje roli pouze k uvědomění si historických souvislostí - získaná informace se týká toho, zda se jedná o pokročilého nebo velmi pokročilého člověka na úrovni biologické a společensko kulturní. Což lze pouze předpokládat a bez osobního kontaktu s dotyčnou osobou nelze ověřit.

Esoterní vládce - vládce duše - nutno k předešlému znát ještě čas a místo narození. Získáme dvanáct důležitých bodů horoskopu, které uvozují takzvané domy. Důležitou roli hrají hlavní osy horoskopu a vnitřní domy. Ascendent nás přivádí k tomu, kým se musíme stát, abychom naplnili smysl života. Vyjadřuje přání duše projevit se v tomto světe skrze osobnost. Okolí Ascendentu spoluvytváří charakteristiku přání duše. Jde o to najít své jedinečné místo, kde sloužíme v řádu věcí a prostřednictvím své osobnosti realizujeme poslání duše.

Hierarchický vládce - za pomoci tohoto principu se můžeme začít, když dokážeme tato témata zpracovávat, zbavovat v nevědomí nahromaděných problémů.   

znamení   exoter.vládce    esoter.vládce    hierar.vládce

Beran       Mars                Merkur              Uran

Býk         Venuše             Vulkán              Vulkán

Blížen.     Merkur              Venuše             Země

Rak         Luna                 Neptun             Neptun

Lev         Slunce               Neptun             Uran

Panna      Merkur               Luna                Jupiter

Váhy       Venuše               Uran                Saturn

Štír         Pluto                  Mars               Merkur

Střelec    Jupiter                Země               Mars

Kozor.     Saturn                Saturn              Venuše

Vodn.      Uran                   Jupiter              Měsíc

Ryby       Neptun                Pluto                Pluto

Pokračování příště :-)

Autor: Zdeňka Kavalová

Fáze měsíce

 

Archív komentářů

2010 © Kavalle.cz | created by websession.cz